Dr. Josep Inglada Estruch

Medicina reproductiva i
Ginecologia

 

Currículum professional:

- Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona, 1994

- Especialista via MIR en Obstetrícia i Ginecologia. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, 2000

- Especialista en Medicina Reproductiva i Cirurgia Laparoscòpica.

- Membre de la Societat espanyola de fertilitat (SEF)

- Membre de la Societat espanyola de patologia cervical i colposcòpia (AEPCC)

- Ecografia Obstètrico-ginecològica. Nivel II. Acreditació per la SESEGO, 2000

Horaris:

Dilluns pel matí.

Dimecres i Divendres per la tarda.