Tinc un familiar amb càncer de mama, he de fer-me alguna prova o sotmetre'm a algun estudi especial?

El càncer d'origen familiar representa menys del 10 o 15% de tots els càncers de mama, segons els coneixements actuals. Es relacionen amb: edat primerenca d'aparició (per sota dels 35-40 anys), incidència associada de càncer d'ovari i, de vegades, de càncer digestiu i solen haver-hi casos en totes les generacions de l'arbre genealògic familiar.Lògicament, tot això ha de ser valorat per un expert que serà qui finalment l'orientarà sobre el seu possible risc familiar.