S’implanten tots els embrions?

La reproducció humana conté molts errors i una proporció alta dels embrions no té capacitat per evolucionar. És un dels problemes que es plantegen quan s’ha de decidir el nombre d’embrions a transferir, ja que la proporció d’embrions evolutius és molt variable.

L’edat de la pacient no afecta particularment la capacitat de l’endometri per acollir l’embrió, però té una gran influència en la vitalitat dels embrions.

Amb l’edat, augmenta la possibilitat que els oòcits tinguin una pitjor qualitat a nivell citoplasmàtic i que la meiosi (la separació dels cromosomes) es completi de forma anòmala donant lloc a embrions no evolutius per alteracions al codi genètic.

Hi ha una proporció d’embrions que bloqueja el seu desenvolupament durant els primers estadis de divisió. Aquesta proporció augmenta en relació directa amb l’edat materna.