Quins tipus de cèl.lules mare hi ha?

EMBRIONÀRIES: Es poden transformar per donar lloc a qualsevol tipus d'altres cèl.lules. Per poder-les utilitzar amb finalitat  terapèutica, s'han d'obtenir d'embrions cultivats en laboratori, que es destruirien per extreure les cèl.lules mare.

DE CORDÓ UMBILICAL: Són biològicament superiors a les cèl.lules de la medul.la òssia i les cèl.lules mare adultes. La seva obtenció es senzilla, indolora i no planteja cap tipus de problema ètic o moral.

ADULTES: No són tan flexibles com les embrionàries, ni tan vitals com les de sang de cordó umbilical. La seva funció és substituir les cèl.lules que es van destruint.