Quins antecedents patològics poden afectar la fertilitat?

Entre d’altres, la fertilitat pot estar afectada per:

1- Malformacions congènites que afecten l’àrea genitourinària, principalment els testicles que no han baixat (criptorquídia), l’agenèsia dels conductes deferents i  la desembocadura anòmala del meat urinari (hipospàdies, epispàdies).
2- Antecedents d’un mal desenvolupament puberal i sexual (pubertat precoç, pubertat tardana). 
3- Antecedents de malalties de transmissió sexual (MTS) o de prostatitis. 
4- Trauma o torsió testicular. 
5- Exposició a substàncies tòxiques o perilloses a la feina, com el plom, el cadmi, el mercuri, l’òxid d’etilè, el clorur de vinil, la radioactivitat i els raigs X. 
6- Cirurgia de l’àrea genital (hèrnia, hidrocele).
7- Fàrmacs 
8- Galteres (parotiditis) després de la pubertat. 
9- Malalties endocrinològiques.
10- Fibrosi quística.