Quines proves són necessàries abans de començar una FIV?

Els metges i els biòlegs han de tenir informació dels pacients. Les principals dades a conèixer són:

- Una ecografia que confirmi que l’úter i els ovaris estan en condicions d’iniciar el tractament.

- Una anàlisi hormonal.

- Una prova de catèter que consisteix en introduir una cànula prima a través del coll uterí, que és el catèter de transferència d’embrions. El ginecòleg ha de saber quin és el més adequat per la pacient, així com les mesures i la millor manera de col·locar-lo. Es comprova per ecografia que l’extrem distal quedi a 1 cm. del fons de l’úter.

- Una anàlisi d’esperma.