Quina és la pauta de medicació més adequada per a cada pacient?

La pauta s’estableix basant-se principalment en l’edat de la pacient, la orfologia dels ovaris, l’anàlisi hormonal, la massa corporal, la resposta a l’estimulació en cicles previs, si s’escau, i la nostra experiència.

És molt important indicar la medicació i les dosis més adequades a cada dona, individualitzant els casos i evitant les pautes estàndard de tractament, donat que cada pacient té unes característiques úniques.