Què són les campanyes de detecció precoç del càncer de mama?

Al nostre país, mitjançant les campanyes de detecció precoç del càncer de mama, per tal de disminuir la mortalitat del càncer de mama, es convida a totes les dones entre els 50 i 69 anys a la realització cada dos anys d'una mamografia, per tant serà de gran importància que la dona participi en aquestes campanyes.