Què s’ha de tenir en compte en la cura del cos?

Es recomana, si és possible, una dutxa diària, ja que durant l’embaràs hi ha un augment de la suor i del fluix vaginal.

◗ S’aconsella mantenir la pell ben hidratada.

◗ No són recomanables les exposicions perllongades al sol i cal utilitzar cremes de protecció solar.

◗ Raspallar-se les dents després de cada àpat; al començament de l’embaràs és aconsellable visitar el dentista.

◗ Els vestits cal que siguin còmodes, millor de cotó o fibres naturals, i que permetin transpirar. S’han d’evitar mitjons o mitges que estrenyin; si es fan servir mitges, cal que siguin fins la cintura, ja que afavoreixen la circulació venosa.

◗ Evitar faixes, excepte en els casos recomanats.

◗ Usar sostenidors que s’adaptin als canvis del pit a mesura que augmenti.

◗ És recomanable evitar les sabates amb talons massa alts, així com les sabates totalment planes. Són adequats els talons de 2 a 3 cm.

◗ És recomanable descansar unes 8 hores durant la nit i, si és possible, també en algun altre moment del dia, preferiblement després del dinar.

◗ Durant l’embaràs, es pot desenvolupar el treball habitual, sempre que no causi cansament excessiu o provoqui un problema de salut. No és aconsellable manipular tòxics ni estar exposat a radiacions.

◗ En absència de complicacions, la pràctica moderada d’exercici físic, com ara passejar, caminar o nedar, no és perjudicial ni per a la mare ni per al fetus. Es desaconsellen els esports de risc.

◗ Preocupació pel benestar del fetus. De vegades, durant l’embaràs també es poden produir situacions que poden afavorir la sensació d’inseguretat, angoixa, canvis d’humor, etc., que necessitaran del recolzament emocional de la parella i/o de l’entorn, i del consell professional.

◗ El massatge de la zona perineal durant l’embaràs facilita la seva obertura en el moment del naixement i pot ajudar a evitar l’episiotomia (tall en el perineu per ampliar la vagina). Cal que es realitzi diàriament. Prèviament, s’ha d’aplicar escalfor a la zona amb un massatge, amb oli o lubricant i introduir el dit polze dins de la vagina i presionar cap a baix, amb un moviment de vaivé. No s’ha de sentir dolor i pot durar de 2 a 5 minuts. El pot realitzar la dona o la seva parella.