Què és una visita preventiva?

Les visites preventives ginecològiques s'han de realitzar de forma periòdica una vegada que la dona hagi començat a mantenir relacions sexuals o si presenta algun problema relacionat amb el seu aparell genital o mames.

En la visita es realitzarà:

1) Història clínica que recollirà diverses dades de la pacient.

2) Després de fer la història clínica, es procedeix a fer un examen físic que consta de diferents parts:  inspecció de vulva, vagina i cèrvix, ecografia, palpació bimanual de l'úter i ovaris, presa de mostra cervicovaginal per citologia i exploració de les mames.

L'ecografia permetrà realitzar el diagnóstic de diverses patologies tant uterines com ovàriques: miomes,  pòlips endometrials o endocervicals, endometriosi, quists ovàrics, malformacions, embaràs intra/extrauterí.

L'ecografia també permet valorar la correcta localització dels DIU.