Què és una citologia ginecològica?

És una tècnica de tipus histològica, on es pren una mostra del coll uterí amb un raspallet i una espàtula de fusta,  tocant el coll, no es treu cap fragment. S'extén en una làmina de vidre i se li aplica un fixador. S'envia al patòleg, que aplica colorants, la valora al microscopi i fa el seu informe. Permet evidenciar, si s'escau, la presència d'inflamació, virus, fongs, bacteris, lesions precanceroses o càncer de coll.