Què és la Colposcòpia i quines són les seves indicacions?

La colposcòpia és una tècnica d'exploració en l'examen ginecològic de rutina que, a través d'un colposcop (instrument òptic d'augment), es permet valorar el tipus de lesió, localització i extensió, prendre mostra de teixits( biòpsies dirigides i raspats endocervicals), seleccionar pacients candidates a tractament conservador i possibilita un correcte seguiment de pacients tractades.