Què és l'esterilitat?

L' esterilitat és la incapacitat d'un organisme, permanent o transitòria, de generar gamets viables. Això implica una impossibilitat de reproduir-se, per oposició a la fertilitat. Les causes de esterilitat són diverses i varien en funció del sexe.

L'esterilitat és una malaltia que afecta entre el 15 al 20 per cent de les parelles en edat reproductiva, que equival a dir que una de cada 5 parelles té problemes per a assolir l'embaràs.