Què cal saber abans d’iniciar un cicle de FIV?

És important tenir la informació completa de tot el procés. Per això es programa:

- Una visita amb el ginecòleg especialista en Reproducció, que explicarà la pauta de medicació, els dies que s’aconsella fer repòs, els riscs associats (descrits a continuació).

- Una entrevista amb els biòlegs que informaran la parella  sobre com es desenvoluparà la fase de laboratori i les tècniques que es portaran a terme en el seu cas particular, així com la informació legal sobre la FIV.

- Una entrevista amb la psicòloga especialista en tècniques de reproducció assistida. La preparació psicològica és important per afrontar els canvis emocionals que sorgeixen durant el tractament i per aconseguir que, tot i el resultat, els pacients ho valorin com una experiència positiva.

- Informació administrativa sobre el cost de les tècniques.