Quant m'hauria d'engreixar durant l'embaràs ?

Aixó depèn molt del pes inicial abans de l'embaràs.

En els casos d'embaràs amb fetus únic, els increments recomanats són:

  • Baix pes inicial de la mare : 12-18 kg
  • Pes matern normal : 11-15 kg
  • Sobrepès matern: 6-7 kg
  • Obesitat materna: < 6 kg

L'augment de pes en la mare es degut al fetus, a la placenta, a l'acumulació de nutrients, a la formació extra de sang,  als líquids adicionals i a l'augment de la mida del pit i de l'úter.