Quan cal traslladar-se a l’hospital o maternitat?

Quan les contraccions siguin doloroses i regulars, cada 5 minuts, durant una hora.

Quan es trenqui aigües, hi hagi o no contraccions.

Quan hi hagi pèrdues de sang, encara que no hi hagi contraccions.