Quan cal fer una mamografia en dones sense clínica mamària?

1.-En dones asimptomàtiques es recomana realitzar la primera mamografia al voltant dels 35 anys, per determinar el patró basal de la mateixa.

2.-En dones amb antecedent familiars de càncer de mama, es recomana realitzar 10 anys abans de l'edat del diagnòstic del càncer familiar.

3.-Es recomana realitzar una mamografia anual des dels 40 als 50 anys.

4.-A partir dels 50 anys i fins als 70 anys, el control serà bianual i, habitualment,  es recomanarà seguir amb els programes de cribratge.

5.-Pel que fa al límit superior, no és clar, encara que seria recomanable entre 2 i 3 anys fins als 80 anys com a màxim, en funció de l'estat general.