Per què és necessari el control de l’embaràs?

Les atencions que rep la gestant per part de la llevadora i del tocòleg-ginecòleg han aconseguit disminuir, significativament, la mortalitat i les complicacions de les mares i els nadons.

Els consells, el control i la relació amb els professionals sanitaris ajuden a tenir un embaràs saludable. Per tant, és molt important que la gestant es responsabilitzi del seu embaràs i assisteixi a les consultes per realitzar les proves indicades.

Es recomana que la primera visita tingui lloc abans de la segona falta i, a partir d’aleshores, s’establirà el calendari de visites i proves.

  

Primera visita

Es realitza l’historial de salut i es lliura el carnet d’embarassada.

Es fa la primera exploració.

Es valora l’inici de tractaments: àcid fòlic, iode, etc.

El diagnòstic prenatal (detecció del risc de síndrome de Down i espina bífida, principalment).

Es proporciona informació sobre el diagnòstic prenatal, les proves que se sol·licitaran, els hàbits tòxics i altres consells.

S’estableix el calendari d’ecografies i d’anàlisis clíniques.

 

El ritme de visites ha de ser, en principi, mensual. Però es pot adaptar a cada cas, perquè hi ha situacions que poden requerir més control de l’embaràs.

 

Visites successives

Aclariment de dubtes i problemes.

Controls de pes, tensió arterial, creixement de l’úter, auscultació del batec cardíac... Ecografia ( si s'escau )

Valoració de les proves realitzades.

Prescripció de tractaments, si cal.

Informació i consells sobre diferents aspectes de l’embaràs i sobre els cursos d’educació maternal/ preparació al naixement.