Malalties de l'aparell genital femení: Virus del Papil.loma Humà, SIL I CIN.

Què és el virus del papil.loma humà?
Hi ha més d'un centenar de tipus diferents de VPH. Alguns produeixen berrugues comunes en les extremitats, berrugues juvenils, berrugues genitals o condilomes i lesions epitelials del coll uterí, vulva, anus, recte i penis o escrot.A l'àrea genital i proximitat,  les lesions que poden produir són, d'una banda, els condilomes i, d'altra, alteracions cel lulars que poden convertir-se en càncer genital o anal.

Anem a cenyir-nos als canvis cel.lulars causats per VPH que puguin incrementar el risc de càncer de coll uterí (CIN o SIL) i altres com el de penis o anorectal.

És freqüent la infecció pel VPH?
La infecció es transmet mantenint relacions sexuals per via vaginal, anal o oral. En alguns casos,  els jocs sexuals sense penetració, poden transmetre el VPH encara que és molt poc probable.

El VPH causa càncer?
Un nombre de tipus de VPH estan relacionats amb el càncer de coll uterí, vagina, anus i penis. La infecció persistent i prolongada pel VPH augmenta el risc de càncer de coll uterí. Les primeres alteracions cel lulars són molt superficials, sense invasió i es denominen lesions escamoses intraepitelials (SIL) o neoplàsia intraepitelial (CIN). Aquestes lesions poden curar o progressar a lesions invasores de major gravetat. El mecanisme pel qual unes vegades les lesions desapareixen i altres avancen no es coneix amb exactitud. No obstant això, la majoria de dones es recuperen de la infecció sense patir problemes per a la seva salut. No se sap perquè algunes dones amb la infecció per VPH pateixen canvis cel lulars precancerosos o fins i tot càncer. La majoria d'infeccions desapareixen sense tractament dins dels 6-12 mesos. Moltes dones desenvolupen immunitat natural contra diferents tipus de VPH.

 Com es pot evitar la infecció pel VPH?
L'ús sistemàtic de condons pot reduir el risc de contraure la infecció per VPH. Però l'efectivitat d'aquest mètode anticonceptiu per a prevenir aquesta infecció és menor que per prevenir el contagi del virus de la SIDA.

 Quines precaucions es poden prendre per evitar el càncer?
La millor mesura és fer la citologia del coll i vagina o mètode de Papanicolau que permet el diagnòstic precoç de qualsevol lesió precancerosa que es tracta amb facilitat. Totes les dones sexualment actives-especialment les que tenen condilomes o berrugues genitals o altres malalties de transmissió sexual-han de realitzar com a mínim una citologia a l'any. La citologia també permet detectar altres infeccions i inflamacions del coll uterí. La citologia no pot detectar les infeccions transmeses per via sexual, però permet detectar els símptomes i la seva traducció clínica.

Es recomana una dieta rica en beta-carotè i àcid fòlic que està present en les taronges i altres cítrics, vegetals, blat de moro, tomàquets i vegetals de fulla verd-fosc. Altres mesures inclouen reduir el fumar ja que és un cofactor que augmenta el risc de càncer de coll uterí.

Què fer davant un resultat anormal?
Si apareixen lesions precanceroses o sospitoses de creixement anormal, s'ha de seguir un programa de control citològic. De vegades cal fer colposcòpia i / o biòpsia. Les lesions moderades o greus necessiten colposcòpia i biòpsia.L'extirpació es pot realitzar mitjançant crioteràpia (aplicació de fred), làser o electrocauteri (bisturí elèctric). Si apareix càncer el metge indicarà les proves a realitzar i les opcions terapèutiques.