Malalties de l'aparell genital femení: Vaginosi Bacteriana

La vaginosi bacteriana (VB) és la causa més comuna d'augment del fluix genital (leucorrea) a les dones en edat reproductiva.

Els microorganismes implicats en la VB són anaerobis (Gardnerella vaginalis, Prevotella, Mycoplasma hominis, Mobiluncus) que es multipliquen a la vagina, reemplaçant a la flora normal de lactobacils.

La infecció es pot presentar en dones sexualment actives i les inactives, i és més freqüent en les que tenen posat un DIU i en les fumadores. No es considera com una malaltia de transmissió sexual i la seva etiologia és desconeguda.

Els símptomes clínics són augment de l'exsudat genital que adquireix olor forta, sequedat, picor i / o irritació. En el 50% dels casos no hi ha símptomes de cap tipus.

La VB s'associa a endometritis i MIP. Durant l'embaràs, s'associa amb  avortament, part prematur, ruptura prematura de membranes i endometritis puerperal. La VB també s'ha associat amb augment d'infeccions de la cúpula vaginal després de la pràctica de histerectomia vaginal.