La mamografia detecta tots els càncers?

Quan la mamografia no presenta una sospita de càncer, la probabilitat que hi hagi un càncer inadvertit serà molt rara, però de cada 100 càncers uns 10 no es detecten durant la realització d'una mamografia. Això sol passar sobretot en dones que presenten unes mames amb patrons radiològics densos. En aquests casos, la combinació de la mamografia, juntament amb l'exploració clínica realitzada per personal especialitzat, l'ecografia mamària i l'estudi patològic de qualsevol lesió sospitosa, ens portarà a una capacitat de diagnòstic del càncer de mama entre el 95% i el 99% dels casos.