L'ecografia

L'ECOGRAFIA consisteix a fer el diagnòstic a través de l'ultrasò. El que es fa és enviar ones al fetus, i aquest, en rebre-les, les torna (per aquest motiu això d'eco), cosa que permet visualitzar el fetus en una pantalla, donant una imatge del fetus tant per dins com per fora. Per tant, es poden diagnosticar malformacions internes i externes, a causa de les diferents densitats que presenten els teixits. És semblant als radars que s'utilitzen en la navegació aèria o marítima. A causa de la constant evolució que es produeix en aquest camp, actualment és possible explorar el fetus en un pla bidimensional (2D) o tridimensional, ja sigui en forma estàtica (3D) o en moviment (4D). L'ecografia tridimensional ens permet la visualització del fetus en superfície, així com l'estudi d'altres plans impossibles de visualitzar mitjançant l'ecografia bidimensional. És molt útil en el diagnòstic de les malformacions i també en l'avaluació de la gestualitat i conducta fetal, cosa que ens informa del desenvolupament psicomotriu del fetus.