Hi ha canvis emocionals durant l’embaràs?

Les dones gestants solen viure l’embaràs de manera positiva. Gaudeixen de l’embaràs i dels canvis que es produeixen en el seu cos. Moltes solen trobar-se més guapes i assumeixen aquests canvis com una part d’aquest procés, per això també és important el reforç positiu per part de la parella i/o de l’entorn, entenent l’embaràs i la maternitat com un procés que se sol viure amb molta normalitat.

Canvis emocionals

◗ Sentiments de goig i optimisme per l’embaràs.

◗ Sentiments ambivalents.

◗ Canvis d’humor.

◗ Sensació d’inseguretat.

◗ Preocupació pel benestar del fetus.

 De vegades, durant l’embaràs també es poden produir situacions que poden afavorir la  sensació d’inseguretat, angoixa, canvis d’humor, etc., que necessitaran del recolzament emocional de la parella i/o de l’entorn, i del consell professional.