Es poden prendre medicaments?

S’ha de prendre només la medicació recomanada pels professionals que atenen l’embaràs (inclosos els tractaments naturals).  NO AUTOMEDICAR-SE.

La vacuna de la grip i del tètanus estan  fins i tot recomanades durant l’embaràs, després del primer trimestre.

La vacuna del tètanus i de l’hepatitis B es poden posar després del primer trimestre i la de la grip, a la tardor. Si hi ha la necessitat de viatjar a un país on són necessàries mesures de prevenció, cal consultar prèviament els professionals experts.

Si s’ha de fer una radiografia, cal avisar el tècnic de radiología perquè ho tingui en compte.