És perillós el control mamogràfic periódic?

La irradiació produïda durant la realització d'un estudi mamogràfic és molt baixa. S'ha calculat que en el cas que la mamografia produís un càncer en les dones estudiades, s'haurien diagnosticat precoçment uns 100 càncers, per la qual cosa, el balanç risc-benefici és clarament favorable cap a la mamografia.