És perillós el contacte amb persones amb malalties infeccioses?

En general, l’embarassada ha d’evitar el contacte amb casos de malalties infeccioses que es puguin transmetre. Especialment, les gestants en contacte estret amb població infantil han de tenir cura quan algun nen presenti alguna malaltia infecciosa que es pugui contagiar.

S’ha de tenir precaució amb algunes infeccions que poden ser greus pel fetus quan es pateixen durant l’embaràs:

Rubèola:

A les anàlisis que es fan durant la gestació, es determina si hi ha anticossos (defenses) davant la malaltia. Les persones vacunades o, que ja l’han passat prèviament, no tenen risc de patir-la.

La gestant no vacunada o, que no l’ha passat prèviament, ha d’evitar el contacte amb els casos de malaltia i es recomana la vacunació després del part.

Varicel·la:

Si hi ha immunitat per contacte previ (malaltia passada prèviament o vacuna), no hi ha risc, atès que només es pateix una vegada.

Si no s’ha passat abans de l’embaràs, s’ha d’evitar el contacte amb els casos de malaltia. Si hi ha contacte, cal consultar el metge.

Toxoplasmosi:

A les anàlisis que es fan durant l’embaràs, es determina si hi ha anticossos davant la malaltia.

Si hi ha anticossos, perquè s’ha passat prèviament, no hi ha risc.

Si no hi ha anticossos protectors davant la malaltia, la gestant haurà de prendre una sèrie de precaucions.