En quins pacients està indicada la ICSI?

La tècnica de la ICSI està indicada:

- En els casos de factor masculí (defectes seminals simples o combinats) que comprèn les  oligoastenoteratospèrmies greus, les criptospèrmies, les azoospèrmies d’origen obstructiu i secretor no tractables, i les ejaculacions amb espermatozoides completament immòbils  (astenospèrmies totals i necrospèrmies).

- En els casos de no fecundació en un cicle de FIV previ.

- En els casos de mostres d’esperma valuoses (mostres criopreservades d’homes vasectomitzats, tractats amb radioteràpia o quimioteràpia).

- Quan s’obté una concentració final baixa d’espermatozoides mòbils, en cicles de FIV previs amb una taxa de fecundació baixa, o quan els espermatozoides són d’origen testicular.