Em fa molt mal el pit quan s'acosta el període menstrual: és dolent? És normal?

Hi ha alguns tipus d'estructura mamària que afavoreixen que es produeixi el dolor, ja que les proporcions hormonals de la segona fase del cicle fan que les cèl.lules mamàries s'inflin, en ser teixit circumdant dur i indistensible. Això no és dolent ni indica major risc de patologia maligna, però és una situació desagradable que la majoria de vegades pot ser tractada amb èxit sense necessitat de recórrer a tractaments complicats ni perillosos.