Com es porta a terme la Fecundació in vitro?

Abans d’iniciar un cicle de FIV, cal rebre la informació completa de tot el procés a nivell mèdic, biològic, legal i psicològic. A més, cal fer proves per conèixer en profunditat les característiques de cada parella, perquè quant més individualitzat es fa el tractament, s’obtenen millors resultats.

La FIV és un procés que es desenvolupa per fases: a la primera, s’estimulen els ovaris; a la segona, s’extreuen els oòcits; a la tercera, es fa la inseminació in vitro al laboratori i, finalment, es transfereixen els embrions a l’úter de la pacient.