Cóm es diagnostica un càncer de mama?

El càncer de mama es pot diagnosticar per algun d'aquests procediments:


1.-Inspecció i exploració mamària:
-Davant la sospita clínica i durant els reconeixements ginecològics habitualment anuals.


2.-Mamografia:
-Es tracta de la prova més eficaç per a l'obtenció del diagnòstic més precoç del càncer.
-Consisteix en la realització d'una radiografia de la mama, que detecta imatges sospitoses que no es palpen durant l'exploració.

3.-Ecografia mamària:
-Se sol emprar en les dones joves i com a complement de la mamografia davant la presència de mames denses.
-Mitjançant una sonda d'ultrasons s'explora el teixit glandular mamari i total.

4.-Ressonància nuclear magnètica:
-S'utilitza per delimitar l'extensió mamària de la malaltia maligna.

5.-Diagnòstic anatomopatològic:
-És el diagnòstic de certesa i ens informa de les característiques del tumor.
-La mostra per a l'estudi microscòpic es pot obtenir mitjançant PAAF (punció aspirativa amb agulla fina), BAG (biòpsia amb agulla gruixuda) o mitjançant extirpació quirúrgica.

Com més petita sigui la mida del tumor detectat, millor pronòstic tindrà la malaltia, de manera que la prova d'elecció per a la detecció del càncer de mama serà la mamografia.