Cada quan s'han de fer les mamografies? És perillós fer-ne moltes?

La periodicitat ideal de l'estudi mamogràfic està en discussió, encara que ningú posa en dubte els beneficis d'un control anual o bianual. En alguns casos, s'han de fer controls en períodes més curts, al cap de quatre, sis, vuit, deu mesos, depenent de cada cas o que s'hagi de realitzar un control evolutiu d'alguna imatge.

 Cap estudi científic ha demostrat que la mamografia periòdica creï cap perjudici ni a curt ni a llarg termini, salvant la molèstia inherent a la compressió necessària per a un correcte estudi. Aquestes dades estan fonamentades en seguiments durant períodes superiors als 20-25 anys en dones estudiades anualment amb mamografia, realitzades amb aparells més antics que els actuals, ja que en el seu moment irradiaven poc i, actualment, irradien unes 20 vegades menys que els models inicials. S'ha calculat que, si la mamografia arribés a produir algun càncer en les dones estudiades, per cada un d'ells, s'haurien diagnosticat almenys entre 80 i 120 càncers precoçment, per la qual cosa, el balanç risc-benefici és clarament positiu per a la mamografia.