INCORPORACIÓ A L'EQUIP DE GIDONA DRA.CUARTIELLA

30/11/2015

Des del mes de Desembre forma part del nostre equip de ginecòlegs la Dra.Anna Cuartiella i Michavila

 MEDICINA REPRODUCTIVA

HORARI DE VISITES:

Dimarts tardes

Dijous tardes