Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini centregidona.cat pertanyen a Centre Ginecològic Gidona, SLP, amb domicili a c. Barcelona, 67, ent., de Girona (17002). Tel.: 972208700. El CIF de Centre Ginecològic Gidona, SLP és B17783218. Inscrita al Registre Mercantil de Girona: Tom 2055, Foli 74, Secc. 8, Full GI34129, Insc. 1era.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel•lectual i industrial de titularitat de Centre Ginecològic Gidona, SLP o de terceres persones amb qui Centre Ginecològic Gidona, SLP ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Centre Ginecològic Gidona, SLP difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Centre Ginecològic Gidona, SLP adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Centre Ginecològic Gidona, SLP

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Centre Ginecològic Gidona, SLP no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a centregidona.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Centre Ginecològic Gidona, SLP no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Centre Ginecològic Gidona, SLP declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Centre Ginecològic Gidona, SLP no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Centre Ginecològic Gidona, SLP.

PROTECCIÓ DE DADES

CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP, es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a aquesta web .L'ús de la web implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica només a la nostra web i no a les d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP, informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP , i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis sanitaris.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

4. Consentiment de l’usuari: La recollida de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic i/o la nostra web, suposa el consentiment exprés de l’usuari per al seu tractament amb la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

5. Cessions: CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP, amb domicili a l’adreça Ctra. Barcelona, 67, entresol, 17002 Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic facturacio@centregidona.cat.

7. Mesures de seguretat: CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP, l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, el accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.

9. Cookies: CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP,utilitza la tecnologia cookie quan un usuari entra al lloc web. L'informem que l'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. Si us plau, visiti la nostra política sobre cookies.

10. Actualització de la Política de Privacitat: CENTRE GINECOLOGIC GIDONA, SLP, pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat per estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través de la web i de com la utilitzem.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB CENTREGIDONA.CAT

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.